Kursy językowe

Multimedia w szkole językowej

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić kursy językowe dla firm Warszawa prowadzone bez wykorzystania multimediów. Filmy, obrazy, czy audycje pomagają przyswoić wiedzę oraz nauczyć się użytkowania obcego języka w praktyce. Szkoła angielskiego powinna zatem posiadać bazę filmów i nagrań. Niezbędny jest także sprzęt do odtwarzania taki, jak projektory, czy słuchawki. W przypadku kursów online przydatne są natomiast prezentacje oraz obszerna biblioteka multimedialna, dostępna dla każdego uczestnika szkolenia.

Grupy zajęciowe kursy języka angielskiego

Przeważnie kursy językowe Warszawa prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Ich wielkość nie powinna przekraczać 5-6 osób. Rzecz w tym, aby każdy kursant miał możliwość zadania pytania lektorowi oraz skonsultowania niejasności. Ograniczenia liczebności grup dotyczą w takim samym stopniu kursów angielskiego prowadzonych online, jak i w placówkach.

Jak należy traktować kursantów?

Szkoła językowa Warszawa pobiera opłatę za udział w kursie, dlatego też uczestnicy mają swoje wymagania. Ważne jest elastyczne podejście do klienta, umożliwiające dostosowanie do niego sposobu prowadzenia lekcji. W niewielkich grupach zwykle łatwo stworzyć model współpracy, który będzie wszystkim odpowiadał.

Ponadto, szkoła języka angielskiego powinna umożliwić kursantowi nadrobienie materiału dla firm, jeśli nie był on w stanie pojawić się na zajęciach, spóźnił się lub musiał wcześniej wyjść. Mile widziana jest możliwość odbycia indywidualnej konsultacji z lektorem oraz udostępnienie materiałów z treścią omawianą na lekcji. Ponadto, dobra szkoła języka angielskiego daje również możliwość nadrobienia zajęć dzięki platformie e-learningowej.

Szkoła językowa